2 Liv Patrick Sylvain ak Yvon Lamour

Vin selebre an fanmi, travay Yvon Lamour ak Patrick Sylvain ap fè pou vansman lang Kreyòl Ayisyen. Pwogram nan ap chaje samdi; konsa, m ap mande nou pou fè tout jefò nou pou la a 7è tapan. Chans pou nou, tanperati a pap twò mal lè n ap konsidere nou an plen sezon ivè. Antouka, menm si l ap fè fret, nou pral chofe san nou ak bon chiktay byen cho, ak bonjan ti kremas lakay.

M ap pwofite pou m remèsye chak grenn nan nou ki reponn wi san grate tèt pou vin patisipe nan konbit kiltirèl sa a. M rete kwè se pap dènye fwa sa ap fèt. Se yon kout lanbi ki kònnen pou ansanm nou selebre kilti nou, lang nou, ak idantite nou.

Pa bliye, adrès la se 1208 VFW Parkway, Suite 107, West Roxbury, MA 02132. Telefòn mwen se (617) 460-7058 osinon (617) 462-3397 si nou bezwen. 

An nou koute yon chita tande ki pwogram ki te pase sou MCTV (Ch 283, Comcast) sou Chiktay Literè.

DrLuninePierreJerome from MCTV Ch 283 (Comcast) on Vimeo.

 

 

Infohaiti.net Tous Droits Reservés | cmosaique@aol.com (508) 498-0200 | midy2midy@aol.com (617) 470-1912 | Login

Site conçu et dessiné par : Yves Cajuste (Haitian Media Network)